# 7651
Mérida
Roman bridge

# 7982
Mérida
Museo Nacional de Arte Romano Exterior
Rafael Moneo

# 7986
Mérida
Museo Nacional de Arte Romano Fragment with scene of shoot

# 7647
Mérida
Roman theater

# 7646
Mérida
Alcazaba

# 7649
Mérida
Roman theater

# 7650
Mérida
Temple of Diana

# 7985
Mérida
Museo Nacional de Arte Romano Floor with mosaic

# 7645
Mérida
Alcazaba

# 7983
Mérida
Museo Nacional de Arte Romano Interior
Rafael Moneo

# 7648
Mérida
Roman theater

# 7984
Mérida
Museo Nacional de Arte Romano Interior
Rafael Moneo

# 7987
Mérida
Lusitania bridge
Santiago Calatrava