Pag.:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318  

# 6912
Rome
Trinità dei Monti Marciac chapel - pillar - Sibilla Tiburtina

# 6913
Rome
Trinità dei Monti Chapel Della Rovere - general view

# 6914
Rome
Trinità dei Monti Chapel Della Rovere - Assumption of the Virgo
Daniele da Volterra

# 6915
Rome
Trinità dei Monti Chapel Della Rovere - Assumption of the Virgo - detail
Daniele da Volterra

# 6916
Rome
Trinità dei Monti Chapel Della Rovere - Slaughter of the Innocent
Michele Alberti

# 6917
Rome
Trinità dei Monti Chapel Della Rovere - Slaughter of the Innocent - detail
Michele Alberti

# 6918
Rome
Trinità dei Monti Chapel Della Rovere - Slaughter of the Innocent - detail 2
Michele Alberti

# 6919
Rome
Trinità dei Monti Chapel Della Rovere - Presentation in the Temple
Daniele da Volterra

# 692
Rome
Saint Charles at the Four Fountains Cloister
Francesco Borromini

# 6920
Rome
Trinità dei Monti Chapel Della Rovere - lunetta - Presentation in the Temple
Giovanni Paolo Rossetti

# 6921
Rome
Trinità dei Monti Chapel Della Rovere - lunetta - Birth of the Virgo
Gaspar Becerra

# 6922
Rome
Trinità dei Monti Chapel Della Rovere - vault
Pellegrino Tibaldi

# 6923
Rome
Trinità dei Monti Chapel Della Rovere - lunetta - Annunciazione - detail 1
Giovanni Paolo Rossetti

# 6924
Rome
Trinità dei Monti Chapel Della Rovere - lunetta - Annunciazione - detail 2
Giovanni Paolo Rossetti

# 6925
Rome
Trinità dei Monti Chapel Della Rovere - sottarco
Pellegrino Tibaldi

# 6926
Rome
Trinità dei Monti Archangel
Domenico Corvi

# 6927
Rome
Trinità dei Monti Chapel Dosio - vault
Giovanni Battista Naldini

# 6928
Rome
Trinità dei Monti Chapel Dosio - vault - The Parting from parents
Giovanni Battista Naldini

# 6929
Rome
Trinità dei Monti Chapel Dosio - vault - Sermon in the desert
Giovanni Battista Naldini

# 693
Rome
Saint Charles at the Four Fountains Staircase
Francesco Borromini

# 6930
Rome
Trinità dei Monti Chapel Dosio - vault - Visitazione
Giovanni Battista Naldini

# 6931
Rome
Trinità dei Monti Chapel Dosio - vault - Birth of St. John the Baptist
Giovanni Battista Naldini

# 6932
Rome
Trinità dei Monti Chapel Dosio - Prophet Isaiah
Giovanni Battista Naldini

# 6933
Rome
Trinità dei Monti Chapel Dosio - Prophet Zacharias
Giovanni Battista Naldini

# 6934
Rome
Trinità dei Monti Chapel Dosio - Christ's Baptism
Giovanni Battista Naldini

# 6935
Rome
Trinità dei Monti Chapel Dosio - The dance of Salomè
Giovanni Battista Naldini

# 6936
Rome
Trinità dei Monti Chapel Dosio - Tromple d'0eil
Giovanni Battista Naldini

# 6937
Rome
Trinità dei Monti Chapel Dosio - Window
Giovanni Balducci

# 6938
Rome
Trinità dei Monti Chapel Dosio - Splay of window with scenes of life of St. John
Giovanni Balducci

# 6939
Rome
Trinità dei Monti Chapel Dosio - Splay of window with scenes of life of St. John
Giovanni Balducci

# 694
Bologna
Sts. Vitale ed Agricola

# 6940
Rome
Trinità dei Monti Chapel Dosio - Splay of window with scenes of life of St. John
Giovanni Balducci

# 6941
Rome
Trinità dei Monti Chapel Dosio - St. John in the jail
Giovanni Battista Naldini

# 6942
Rome
Trinità dei Monti Chapel Dosio - The decapitation of St. John
Giovanni Battista Naldini

# 6943
Rome
Trinità dei Monti Room of the Ruins
Charles Louis Clerisseau

Pag.:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318