# 8226
Spoleto
St. Savior Apse

# 8215
Spoleto
Cathedral Portal

# 8216
Spoleto
S. Eufemia Pillar