# 3389
Varamin
Masjid-e-Jāmeh Façade

# 3391
Varamin
Masjid-e-Jāmeh Muquarnas

# 3395
Varamin
Masjid-e-Jāmeh Decorations

# 3398
Varamin
Tower of the grave from Ala ad-Din General view

# 3392
Varamin
Masjid-e-Jāmeh Particular of the courtyard

# 3388
Varamin
Imamzadeh Yahya Interior

# 3393
Varamin
Masjid-e-Jāmeh Particular of the courtyard

# 3394
Varamin
Masjid-e-Jāmeh Decorations

# 3399
Varamin
Tower of the grave from Ala ad-Din Detail

# 3385
Varamin
Imamzadeh Yahya Façade

# 3397
Varamin
Masjid-e-Jāmeh Decorated bricks

# 3396
Varamin
Masjid-e-Jāmeh Decorations

# 3386
Varamin
Imamzadeh Yahya Exterior - Detail