# 4038
Nerezi
Sv. Pantalejmon Icona laterale dell'iconostasi

# 4039
Nerezi
Sv. Pantalejmon Compianto

# 4040
Nerezi
Sv. Pantalejmon Trasfigurazione

# 4042
Nerezi
Sv. Pantalejmon Nascita di Maria

# 4041
Nerezi
Sv. Pantalejmon Trasfigurazione - Particolare

# 4043
Nerezi
Sv. Pantalejmon Nascita di Maria - particolare

# 4045
Nerezi
Sv. Pantalejmon Iconostasi

# 4044
Nerezi
Sv. Pantalejmon Entrata in Gerusalemme