# 7389
Serjilla - Sergilla
Serjilla Terme

# 7382
Serjilla - Sergilla
Serjilla Veduta del villaggio

# 7383
Serjilla - Sergilla
Serjilla Edificio a due piani

# 7387
Serjilla - Sergilla
Serjilla Locanda

# 7386
Serjilla - Sergilla
Serjilla Locanda

# 7388
Serjilla - Sergilla
Serjilla Locanda - interno

# 7381
Serjilla - Sergilla
Serjilla Veduta del villaggio

# 7385
Serjilla - Sergilla
Serjilla Edificio a due piani

# 7384
Serjilla - Sergilla
Serjilla Edificio a due piani - interno